14/12/20  Tin của trường  118
        Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm gần đây, ngành GD&ĐT đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ ...
 30/09/20  Tin của trường  113
     Sinh hoạt chuyên môn là một trong các hoạt động giáo dục quan trọng của các nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đảm bảo cho giáo viên được trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, ...
 05/09/20  Tin tức - Sự kiện  109
Ngày hôm nay là ngày vô cùng ý nghĩa với tôi, nó ý nghĩa hơn cả ngày tôi bước chân vào cánh cửa đại học bởi chính từ ngày hôm nay tôi sẽ góp một phần sức trẻ của mình trong nền giáo dục nước nhà. Càng đặc biệt hơn nữa là tôi được trở về đúng nơi sinh ra và đào tạo tôi trở thành người như ngày hôm ...
 27/06/20  Tin của trường  130
      Việc khẳng định vị trí của môn Âm nhạc trong ngành giáo dục là một bước tiến lớn của sự nghiệp giáo dục nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ. Tuy môn Âm nhạc chỉ được dạy 2 tiết/ tuần nhưng qua môn học cũng đã góp phần tích cực vào việc hình thành thị hiếu âm nhạc lành mạnh cho các đối tượng học ...
 05/06/20  Tin của trường  89
       Một trong những mô hình mà trường TH Cảnh Thụy đăng kí trong năm học 2019-2020 là việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học , định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi người giáo viên phải luôn thay đổi phương pháp dạy học, xây ...
 09/04/20  Tin tức - Sự kiện  120
    Trong thời đại hiện nay, cùng với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ, khả năng thích nghi của con người và chống chọi trước những khó khăn, thách thức từ thiên nhiên đã trở nên linh hoạt hơn. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây nên rất nhiều ảnh hưởng xấu đến toàn thế giới, không chỉ trong y ...